plodonošenje
Jabukovača Baršunasta panjevčica Plemenita pečurka Mirisna aniska
Panjevčica Slamnatica Brijestovača Bukovača
NACIJEPLJENI SUPSTRAT ZA UZGOJ GLJIVA
 

Sve podloge koje izrađujemo za osnovnu sirovinu imaju piljevinu drveta. Dodavanjem mineralnih i organskih dodataka povećava se prinos i skraćuje vrijeme proraštanje što izravno utječe na ekonomičnost uzgoja. Suvremene recepture, priprema i nacjepljivanje u potpuno čistim uvjetima te stalno provođenje laboratorijskih i uzgojnih pokusa za svaku seriju, jamče prinose veće od 50 % biološke učinkovitosti u odnosu na početnu težinu podloge.

Po narudžbi izrađujemo podlogu za uzgoj resastog igličara (Hericium erinaceus), žutog kruha (Laetiporus sulphureus), baršunaste panjevčice (Flammulina velutipes), brjestovače (Pleurotus sapidus), kotrljanke (Pleurotus eryngii), zlatne bukovače (Pleurotus citrinopileatus), ružičaste bukovače (Pleurotus djamor), vukovog mesa (Fistulina hepatica) te jablanovače (Agrocybe aegerita).
Cijena, kao zečarka.


Stupići su promjera 20 cm, visine 25 cm i teški su 3 kg. Podlogu isporučujemo u najkraćemo mogućem roku, s obzirom na stanje zaliha micelija za nacjepljivanje. Ukoliko se micelij mora proizvesti tada je rok isporuke najviše 28 dana.

Najmanja količina za isporuku= 4 vreće, fco Stenjevec-utovareno.

Cijena nacjepljene podloge je fco Zagreb, skladište Samoborska 67A, rinfuza. Ukoliko podlogu šaljemo, cijena se uvećava za 10,00 kuna po stupiću, zbog troškova pakiranja.

Za narudžbu većeg broja stupića dajemo popust na količinu.

Bukovača  

1 vreća = 6,00 € (45,00 kn)

 

Mirisna aniska

1 vreća = 8,00 € (60,00 kn)


podloga Kvrge Aniska_3
nacjepljena podloga
inkubacija I
plodonošenje

 

Hrastova sjajnica

1 vreća = 10,60 € (80,00 kn)

 

Zečarka

1 vreća = 8,60 € (65,00 kn)

 

 

 

 

POPUST NA KOLIČINU
POPUST NA KOLIČINU POPUST NA KOLIČINU
 
F u n g i   p e r f e c t i - Samoborska cesta 67 A, 10 090 ZAGREB, tel. 01 2995-293, mob. 091 2995-293