Jabukovača Baršunasta panjevčica Plemenita pečurka Mirisna aniska
Panjevčica Slamnatica Brijestovača Bukovača
MIRISNA ANISKA

DAN

UVIJETI
IZGLED(opis)
IZGLED(slika)
POSTUPCI
1.
toplina=24oC

stupić smeđe boje vidljivi dijelovi podloge

Nacijepljena podloga  
20.
  vidljiv rast bijelih hifa oko 10 cm Skidanje vezice skidanje vezice
40.
toplina=24oC osvijetljenost =200 lx, 12 h/dan stupić potpuno prorašten bijelim hifama Proraštena podloga skidanje čepa
  pojava kvrga na površini podloge Kvrgava površina  
  posmeđivanje površine podloge Posmeđivanje postupno otvaranje vrećice
70.

toplina=24oC, vlaga zraka= 95 % osvijetljenost =200 lx, 12 h/dan

stupić smeđ na oko 90% površine Pokrivanje skidanje vrećice
75.
toplina=24oC, vlaga zraka= 30-50 % osvijetljenost =200 lx, 12 h/dan stupić potpuno smeđ vlažne površine Smeđi  
79.
vinska kiselina 2 g na 10 l vode stupić potpuno smeđ suhe površine   potapanje stupića
80.
    Cijeđenje vađenje iz vode i cijeđenje te okretanje naopačke
81.
toplina=15-20oC, vlaga zraka= 75-85 % osvijetljenost =200 lx, 12 h/dan pojava začetaka plodnih tijela Početak okretanje stupića vrhom prema gore
85.
    Berba berba prvog vala gljiva
86.
toplina=24oC, vlaga zraka= 95 % osvijetljenost =200 lx, 12 h/dan početak novog ciklusa plodonošenja    
F u n g i   p e r f e c t i - Samoborska cesta 67 A, 10 090 ZAGREB, tel. 01 2995-293, mob. 091 2995-293